top of page

ONDERHOUD

Goed onderhoud is het sleutelwoord om ICT-systemen goed te laten werken. Onderhoud kan toegepast worden op hardware, software, netwerk, servers, etc., etc..
In de breedste zin van het woord is onderhoud essentieel om systemen goed te laten draaien.


Een voorbeeld van belangrijk onderhoud is het maken van goede backups. Backups kunnen automatisch worden gemaakt of handmatig, kunnen binnen de organisatie worden opgeslagen maar ook daarbuiten. Het buiten de locatie opslaan van backups geeft een extra veiligheid. Denk hierbij aan brand die het hele pand verwoest, inclusief het backupstation. Laat uw extra reserve backup bij VW-SYSTEMS plaatsen. Wij zorgen dat ten alle tijde,vanaf elke willekeurige locatie, de bedrijfsmatige ICT doorgang kan vinden.

bottom of page